Control of reluctance actuators for high-precision positioning

A. Katalenic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

5157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Butler, Hans, Promotor
Datum van toekenning16 apr 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-9027450-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit