Control of non-linear systems with time-dealy using state predictor based on synchronization

T. Oguchi, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control of non-linear systems with time-dealy using state predictor based on synchronization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering