Control of in vitro tissue-engineered bone-like structures using human mesenchymal stem cells and porous silk scaffolds

S. Hofmann, H. Hagenmüller, A.M. Koch, R. Müller, G. Vunjak-Novakovic, D.L. Kaplan, H.P. Merkle, L. Meinel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

290 Citaties (SciVal)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control of in vitro tissue-engineered bone-like structures using human mesenchymal stem cells and porous silk scaffolds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen