Control of humanoid robot motions with impacts: numerical experiments with reference spreading control

M.W.L.M. Rijnen, E.B.C. de Mooij, S. Traversaro, Francesco Nori, N. van de Wouw, A. Saccon, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control of humanoid robot motions with impacts: numerical experiments with reference spreading control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen