Control of glass melting processes based on reduced CFD models

L. Huisman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1833 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Beerkens, R.G.C., Promotor
  • Backx, Ton, Promotor
  • Weiland, Siep, Co-Promotor
Datum van toekenning22 mrt 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2966-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit