Control of flexible motion systems using frequency response data

R. Hoogendijk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1082 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Steinbuch, Maarten, Promotor
  • van de Molengraft, M.J.G. (René), Co-Promotor
  • Heertjes, Marcel F., Co-Promotor
Datum van toekenning1 jul. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3648-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit