Control of a continuously variable transmission in an experimental vehicle

M.F.M. Pesgens, B.G. Vroemen, F.E. Veldpaus, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

616 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control of a continuously variable transmission in an experimental vehicle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen