Control flow normalization for COBOL/CICS legacy systems

M.G.J. Brand, van den, M.P.A. Sellink, C. Verhoef

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the Second Euromicro Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'98, Florence, Italy, March 8-11, 1998)
  Pagina's11-19
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit