Control experiments on the frequency scale of speech intonation

D.J. Hermes, H.H. Rump

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5pSP10
Pagina's (van-tot)3349
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume96
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit