Control design for robust performance of a direct-drive robot

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control design for robust performance of a direct-drive robot'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen