Control aspects and the design of a small-scale test virtual power plant

A. Ishchenko, W.L. Kling, J.M.A. Myrzik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IEEE PES General Meeting, Calgary, Alberta, Canada 26-30 July 2009
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit