Control architectures and modular information systems: a comparative experiment

P.J.M. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IFIP APMS'93 conference, Athene, september 1993
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit