Control and identification of bipedal humanoid robots : stability analysis and experiments

P.W.M. Zutven, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1841 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Nijmeijer, Henk, Promotor
  • Saccon, Alessandro, Co-Promotor
Datum van toekenning13 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3613-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit