Contributions of voice-source and vocal-tract characteristics to speak identity

J.H. Eggen, S.G. Nooteboom, A.J.M. Houtsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  63 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's17
  TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit