Contribution to the synthesis of stabilizing transformers and RC circuits in electric machinery arrangements

Tan Tiong Oen

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  219 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Niesten, J.G., Promotor
  Datum van toekenning25 apr 1961
  Plaats van publicatie's-Gravenhage
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1961

  Citeer dit