Contribution to the mechanics of machining

P.C. Veenstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  29 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)389-396
  TijdschriftC.I.R.P.
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit