Contribution to the alkali catalyzed polymerization of ε-caprolactam

D. Heikens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Contribution to the alkali catalyzed polymerization of ε-caprolactam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen