Contribution aux recherches de la structure de la houille : etude des products de la pyrolyse rapide du charbon

R.S. Deelder

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  315 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Keulemans, A.I.M., Promotor
  • Krevelen, van, D.W., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning1 mrt 1966
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit