Contrast/threshold ratio determines perceived velocity of Fourier and non-Fourier motion

P. Werkhoven, J.C. Boulton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-29
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPerception
  Volume23
  Nummer van het tijdschriftSuppl.
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit