Contrastive accent in a data-to-speech system

M. Theune

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Contrastive accent in a data-to-speech system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Arts and Humanities

  Physics