Contrast-enhanced ultrasound as support for prostate brachytherapy treatment planning

B. Pieters, H. Wijkstra, M. Herk, van, R. Kuipers, E. Kaljouw, J.J.M.C.H. Rosette, de la, C. Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contrast-enhanced ultrasound as support for prostate brachytherapy treatment planning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen