Contrôle des propriétés des substances électrocéramiques par leur microstructure

G.H. Jonker, A.L. Stuijts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)21-40
TijdschriftTechniques Philips
Volume1971
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1971

Bibliografische nota

Reproduit de Philips Technical Review, vol. 32, no. 3/4.

Citeer dit