Continuum nonsimple loops and 2D critical percolation

F. Camia, C.M. Newman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuum nonsimple loops and 2D critical percolation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Fysica en Astronomie