Continuum damage mechanics with an application to fatigue

M.H.J.W. Paas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

853 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Jan D., Promotor
  • Heijden, van der, A.M.A., Promotor, Externe Persoon
  • Schreurs, Piet, Co-Promotor
Datum van toekenning19 okt 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-9003688-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit

Paas, M. H. J. W. (1990). Continuum damage mechanics with an application to fatigue. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR339927