Continuous sedimentation theory. Effects of density gradients and velocity profiles on sedimentation efficiency

T.W.M. Wouda, K. Rietema, S.P.P. Ottengraf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

162 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)351-358
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit