Continuous one-flow multi-step synthesis of active pharmaceutical ingredients

Victor R.L.J. Bloemendal, Mathilde A.C.H. Janssen, Jan C.M. van Hest (Corresponding author), Floris P.J.T. Rutjes (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

During the past two decades, continuous flow chemistry has been developed into a mature field as shown by numerous examples in which complex molecules are synthesised. In this review we discuss recent one-flow multistep syntheses to produce active pharmaceutical ingredients (APIs) including challenges and solutions that have been encountered.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1186-1197
Aantal pagina's12
TijdschriftReaction Chemistry and Engineering
Volume5
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous one-flow multi-step synthesis of active pharmaceutical ingredients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit