Continuous multitubular millireactor with a Cu thin film for microwave-assisted fine-chemical synthesis

N.G. Patil, F. Benaskar, E. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous multitubular millireactor with a Cu thin film for microwave-assisted fine-chemical synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen