Continuous homogeneous catalysis applying nonfiltration : hydroformylation with MWE catalysts

M.C.C. Janssen, J.B.M. Wilting, C. Müller, D. Vogt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous homogeneous catalysis applying nonfiltration : hydroformylation with MWE catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen