Continuous homogeneous catalysis applying nonfiltration : hydroformylation with MWE catalysts

M.C.C. Janssen, J.B.M. Wilting, C. Müller, D. Vogt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC XI), 01-03 March 2010, Noordwijkerhout
Pagina's104-
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous homogeneous catalysis applying nonfiltration : hydroformylation with MWE catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit