Continuous assessment of presence in stereoscopic displays

W.A. IJsselsteijn, J. Freeman, S.E. Avons, J. Davidoff, H. Ridder, de, R. Hamberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-43
TijdschriftPerception
Volume26
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit