Continuity properties of the cheap control problem without stability

A.H.W. Geerts

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    29 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuity properties of the cheap control problem without stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde