Context-driven regret based model of travel behavior under uncertainty: a latent class approach

E. Charoniti, S. Rasouli, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Context-driven regret based model of travel behavior under uncertainty: a latent class approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen