Context-dependent influence of road attributes and pricing policies on route choice behavior of truck drivers : results of a conjoint choice experiment

T.A. Arentze, T. Feng, H.J.P. Timmermans, J. Robroeks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Context-dependent influence of road attributes and pricing policies on route choice behavior of truck drivers : results of a conjoint choice experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen