Context-aware recommender systems

K. Verbert, E. Duval, S.N. Lindstaedt, D. Gillet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  260 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2175-2178
  TijdschriftJournal of Universal Computer Science
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift16
  StatusGepubliceerd - 2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Context-aware recommender systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit