Content size-aware edge caching: a size-weighted popularity-based approach

Qiang Li, Wennian Shi, Yong Xiao, Xiaohu Ge, Ashish Pandharipande

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Content size-aware edge caching: a size-weighted popularity-based approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen