Content analysis: What are they talking about?

J.W. Strijbos, R.L. Martens, F.J. Prins, W.M.G. Jochems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  344 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Content analysis: What are they talking about?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen