Contemporary engineering and the metaphysics of artefacts : beyond the artisan model

W.N. Houkes, P.E. Vermaas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)403-419
Aantal pagina's18
TijdschriftThe Monist
Volume92
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contemporary engineering and the metaphysics of artefacts : beyond the artisan model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit