Contact mechanics of filled thermoplastic and thermoset polymer systems

S. Krop

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

637 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contact mechanics of filled thermoplastic and thermoset polymer systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie