Contact-less vital sign monitoring using a COTS resource-constrained multi-core system

Michael G. Kruger, Rink P.W. Springer, Ger M. Kersten, Reinder J. Bril

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contact-less vital sign monitoring using a COTS resource-constrained multi-core system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen