Consumer-defined service expectations and post-purchase dissatisfaction in moderately-priced restaurants: a cross-cultural study

J.C. Ruyter, de, D. Perkins, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-187
TijdschriftJournal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior
Volume7
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit