Consume: A privacy-preserving authorisation and authentication service for connecting with health and wellbeing APIs

M. Wetzels, I. Ayoola, S. Bogers, P. Peters, W. Chen, L. Feijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
255 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Consume: A privacy-preserving authorisation and authentication service for connecting with health and wellbeing APIs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen