Construction waste generation due to design phase

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-138
TijdschriftGerontechnology
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit