Construction and demolition waste recycling into innovative building materials for sustainable construction in Tanzania

M.M. Sabai

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  4176 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lichtenberg, Jos J.N., Promotor
  • van Egmond - de Wilde De Ligny, Emilia, Co-Promotor
  Datum van toekenning28 aug 2013
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3430-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit