Constructing white matter lesion maps for group comparisons

C. Jongen, J. van der Grond, G.J. Biessels, J.P.W. Pluim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)312-312
TijdschriftJournal of the Neurological Sciences
Volume283
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 aug 2009
Extern gepubliceerdJa
EvenementFifth International Congress on Vascular Dementia, 8-11 November 2007, Budapest, Hungary - Budapest, Hongarije
Duur: 8 nov 200711 nov 2007

Citeer dit