Constructing transition paths through the management of niches

R. Kemp, A. Rip, J.W. Schot

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Constructing transition paths through the management of niches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.