Constructing the Galois adjoint

Eindhoven Tuesday Afternoon Club

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-139
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume53
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit