Constructing interference-minimal networks

M. Benkert, J. Gudmundsson, H.J. Haverkort, A. Wolff

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Samenvatting

We consider the problem of producing interference-minimal graphs with additional properties such as connectivity, bounded stretch factor or bounded link diameter. We compute exact interference-minimal graphs and estimated interference-minimal graphs. The latter can be computed faster.
Originele taal-2Engels
TitelAbstracts 21th European Workshop on Computational Geometry (EWCG 2005, Eindhoven, The Netherlands, March 9-11, 2005)
RedacteurenM.T. Berg, de
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's203-206
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constructing interference-minimal networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit