Constructing Delaunay triangulations along space-filling curves

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Constructing Delaunay triangulations along space-filling curves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde