Constructing configurations to capture the complexity and uniqueness of beginning teachers’ professional identity

Gonny L.M. Schellings (Corresponding author), Maaike Koopman, Douwe Beijaard, Janine Mommers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Constructing configurations to capture the complexity and uniqueness of beginning teachers’ professional identity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen