Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren. Deel 1. Het construeren op stijfheid

M.P. Koster, P.C.J.N. Rosielle, E.A.G. Reker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  134 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)62-69
  TijdschriftMikroniek
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit